Stjärnsvängen 2018 ! 
INSTÄLLD

Tyvärr har vi tvingats att ställa in Stjärnsvängen som skulle gått av stapeln den 3 Mars.
Med några få veckor kvar till tävlingen har vi fått vetskap om att vårt tillstånd från Länsstyrelsen har överklagats av en renägare som har flyttat sina renar till det aktuella tävlingsområdet. Vi har varit i kontakt med Länsstyrelsen för att få reda på hur vi kan lösa detta och vår Tävlingsledare har försökt oavbrutet i över en veckas tid att få kontakt med den person som äger renarna, både via telefon men även via hembesök och knackat på dörren utan att lyckas.
Vi får inget nytt tillstånd av Länsstyrelsen förrän vi kan visa ett avtal mellan oss och renägaren. Men något sådant har vi alltså inte lyckats fått till trots våra ansträngningar. Vi har haft vårt tillstånd bifallet sedan i November, men sen valde renägaren att flytta sina renar och lägga en överklagan på vårt tillstånd.
Nu börjar tiden närma sig tävlingsdatumet och renägaren "lyser fortfarande med sin frånvaro" så vi kan inte göra så mycket annat än att ställa in årets Stjärnsväng pga indraget tillstånd.

 

Klubben har flyttat! 

Sedan en tid tillbaka har vi flyttat ut från klubblokalen på Bergsgatan och under sommaren har det letats efter en ersättningslokal. Klubbens nya adress är Västra vägen 105 och är i kanslihuset mitt emot Selångers folkets hus. Lokalen kommer att ge oss möjlighet att bl a kunna samlas till mer gemensamma träffar etc
Alla medlemar är hjärtligt välkommna varje måndag kväll .

Våra förare är ute och kör för fullt just nu och gör det på ett föredömligt sätt.
Följ löpande information i vårat Facebook flöde.


SMK vill tacka sina Sponsorer

Vi ber våra medlemmar att visa vår uppskattning av deras stöd genom att utnyttja dem så mycket ni bara kan .