Kontakt

KONTAKT INFORMATION

firefoxKansliet har Stängt !.

Adress: Västra Vägen 105
857 51 SUNDSVALL

 

E-post:
Generella frågor:
smk@smksundsvall.com
Ordförande:
ordforande@smksundsvall.com
Hemsidan:
webmaster@smksundsvall.com
Miljöfrågor:
miljo@smksundsvall.com

Styrelsen

 • Ordförande:.................Jenny Lindström
  V. Ordförande:.............Tommy Sjödin
  Kassör:.........................Gun-Marie Solander
  Sekreterare:.................Vakant
  Mediaansvarig:............Henrik Hedström
  Miljöansvarig:.............Caj Svensson
  Ledamöter: .................Tommy Sjödin, Anders Sjöholm, Tomas Arnesson
 • Suppleanter:.................Rikard Bengtsson, Kjell Bengtsson
  IT-ansvarig:.................Leif Lindgren
  Kanslist:......................Mikael Persson
  Revisor:.......................Håkan Solander & Jouni Hyrskylathi
  Valberedning:...............Per-Erik Axehult & Caj Svensson