Kontakt

KONTAKT INFORMATION

firefoxKansliet har öppet varannan Tisdag, udda veckor.

Adress: Västra Vägen 105
857 51 SUNDSVALL

 

E-post:
Generella frågor:
smk@smksundsvall.com
Ordförande:
ordforande@smksundsvall.com
Hemsidan:
webmaster@smksundsvall.com
Miljöfrågor:
miljo@smksundsvall.com

Styrelsen

 • Ordförande:.................Jenny Lindström Tel: 070 - 393 55 35
  V. Ordförande:.............Anders Olsson Tel: 070 - 655 16 94
  Kassör:.........................Mikael Persson Tel: 070 - 265 71 90
  Sekreterare:.................Iris Backberg Tel: 070 - 331 01 53
  Mediaansvarig:............Henrik Hedström Tel: 070 - 343 62 86
  Miljöansvarig:.............Caj Svensson Tel: 070 - 672 91 34
  Miljöansvarig:.............Egon Byström Tel: 070 - 694 27 20
  Övr. Ledamot: ............Tommy Sjödin, Leif Lindgren, Anders Sjöholm
 • Utbildning:..................Vakant
  IT-ansvarig:.................Leif Lindgren
  Kanslist:......................Vakant